15-Jun-2022

Club Friendlies

Song Lam Nghe An v FLC Thanh Hoa

Sân v?n d?ng Vinh (Vinh Stadium)

Finished 6 - 0 (FT)

(HT: 4 - 0)

Goal19                   
Goal23                   
Goal30                   
Goal34                   
Goal80                   
Goal84